TIPS OG TRIKS

Kan du legge ut bilder av kundene dine uten samtykke?


Det korte svaret er nei.

Etter at de nye GDPR-reglene kom i 2018 har deling av bilder blitt veldig strengt. Det gjør jobben som fotograf litt vanskeligere. Og spesielt dersom du er bryllupsfotograf.

Du kan dele bilder av ugjenkjennelige personer og litt situasjonsbilder.

Det er vanskelig å definere “situasjonsbilder”, men advokaten vi snakket med når vi utviklet kontrakter og samtykkeerklæring i 2021 sa at du eksempelvis fint kan dele bilder tatt fra tradisjonelle situasjoner som feks et brudepar på kirketrappa.

(Nå tar vi utgangspunkt i at du har en avtale med dette brudeparet og at de har signert en samtykkeerkæring.)

Utover det som står beskrevet over må du ha spesifikk, skriftlig godkjennelse for å dele bilder av mennesker. Det er ikke godt nok at det står i kontrakten din at du kan bruke bildene. Kunden eller modellen din må aktivt godkjenne at du kan dele gjenkjennelige...

Les mer...

Advokaten svarer: Kan norske fotografer bruke Studio Ninja og samtidig overholde GDPR-reglene?

gdpr studioninja Nov 04, 2021

Det korte svaret er ja.

 
Personverndata kan trygt overføres Studio Ninja, selv om selskapet er australsk og undergitt australsk lovgivning, fordi selskapet har tilsluttet seg de nye SCC-vilkårene. 
 
Dersom det skulle oppstå forhold hos Studio Ninja som medfører at disse kravene, av en eller annen årsak ikke kan oppfylles fra selskapets side, plikter Studio Ninja å gi beskjed om at den aktuelle hindringen og hvilken betydning dette har, slik at du da eventuelt kan foreta en ny vurdering og om nødvendig stoppe dataoverføring.
 


For deg som vil forstå detaljene rundt det:

 
Utgangspunktet er at Studio Ninja er et australsk selskap, som derigjennom ikke er rettslig forpliktet til å følge EU-lovgvningen. Aktuell australsk lovgivning på området har videre ikke tilsvarende beskyttelsesnivå som det som følger etter GDPR. Av den årsak er det ikke avsagt noen ...
Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.