Advokaten svarer: Kan norske fotografer bruke Studio Ninja og samtidig overholde GDPR-reglene?

gdpr studioninja Nov 04, 2021

Det korte svaret er ja.

 
Personverndata kan trygt overføres Studio Ninja, selv om selskapet er australsk og undergitt australsk lovgivning, fordi selskapet har tilsluttet seg de nye SCC-vilkårene. 
 
Dersom det skulle oppstå forhold hos Studio Ninja som medfører at disse kravene, av en eller annen årsak ikke kan oppfylles fra selskapets side, plikter Studio Ninja å gi beskjed om at den aktuelle hindringen og hvilken betydning dette har, slik at du da eventuelt kan foreta en ny vurdering og om nødvendig stoppe dataoverføring.
 


For deg som vil forstå detaljene rundt det:

 
Utgangspunktet er at Studio Ninja er et australsk selskap, som derigjennom ikke er rettslig forpliktet til å følge EU-lovgvningen. Aktuell australsk lovgivning på området har videre ikke tilsvarende beskyttelsesnivå som det som følger etter GDPR. Av den årsak er det ikke avsagt noen «adekvansbeslutning fra EU for overføring til Australia, som hadde vært avsagt dersom australsk lov hadde gitt tilsvarende beskyttelse.
 
Den 4. juni 2021 vedtok EU-kommisjonen nye og oppdaterte standard, personvernbestemmelser etter GDPR, såkalte SCC’er (standard contract clauses). Disse avløste tidligere standarder som er gyldige til 27.12.2022. Vilkårene følger her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
 
Studio Ninja opplyser å ha undertegnet de tidligere SCC’ene, som er gyldige til 27.12.2022, og at selskapet også har tiltrådt de nye, og at dette ble gjort i oktober 2021. Ved signering av disse SCC’ene forplikter dataimportør (herStudio Ninja) å behandle opplysningene i samsvar med de kravene som gjelder innenfor EØS-området.
 
Som dataeksportør til Studio Ninja, følger det av de nye SCC-vilkårene, som Studio Ninja har undertegnet, at tilstrekkelig beskyttelsesnivå er ivaretatt ved de nye bestemmelsene, og at de nødvendige vurderingene er foretatt av Studio Ninja før tiltredelse av vilkårene. Dette opplyser  Studio Ninja i e-poster til For Fotografer AS.
 
Den nye SCC’en oppfyller til slutt kravene i personvernforordningen artikkel 28. Det er mao. ikke nødvendig med en egen databehandleravtale med Studio Ninja.
 
Kilder: Advokat Svein Jervell, Advokat/Partner i Dalan Advokatfirma og arbeider med arbeidsrett og personvern og Yuan Wang, co-founder av Studio Ninja og GDPR-og personvernansvarlig.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.