Brukervilkår - For Fotografer AS

Våre vilkår for bruk, kjøp og påmelding av/via vårt nettsted.
 
1. Introduksjon
Disse brukervilkårene angir vilkårene mellom deg/kunden/besøkende, og For Fotografer AS/forfotografer.no, og regulerer bruken av vårt nettsted, våre nedlastbare ressurser og kurs/workshop både gratis og betalt. Ved å bruke av vårt nettsted, og/eller kjøpe og laste ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene. 
 
Om du ikke er enig i disse vilkårene, anbefaler vi at du ikke bruker dette nettstedet, eller kjøper eller laster ned våre produkter/tjenester.
 
2. Lisens og bruk
Kjøp og nedlasting av våre produkter gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensiert, og ikke-overførbar lisens til å laste ned og få tilgang til det aktuelle produktet/tjenesten med det formål å bruke til eget personlig bruk og referanse. 
 
Du godtar at du ikke under noen omstendigheter bruker eller tillater bruk av våre produkter/tjenester til noe annet enn nevnte formål. 
 
For å unngå tvil, skal du ikke kopiere, selge, videredele, videresende, leie ut, dele eller på annen måte distribuere noen av våre produkter (både gratis og betalt), enten endret eller ikke, videre til en tredjepart. Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter/tjenester på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme. 
 
3. Intellektuell Eiendom
Produktene, tjenestene og innholdet, enten endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom. Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter, enten produktet/tjenesten har blitt endret eller ikke, skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller opphavsrett til produktet eller innhold. 
 
4.  Betaling
 
Selgeren kan kreve betaling for:
  • Varen, fra det tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen
  • Tjenesten, fra bestillingstidspunkt
  • Abonnement, fra opprettelsesdato
 
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes eller abonnementet opprettes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved 
 
  • Det tidspunktet varen blir sendt fra selgeren til kjøperen
  • Senest fem virkedager etter en tjeneste er bestilt
  • Senest fem virkedager etter abonnement er bestilt
 
 
Betalingsfristen fremgår av fakturaen, og er vanligvis på 14 dager.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
 
 
Vipps:
Du kan betale raskt og enkelt med Vipps. Overføringen går via Stripe og du trenger bare å følge instruksene i Vipps-appen. Krever smarttelefon med Vipps-app og brukerkonto. Betaling via Vipps følger DNB sine brukervilkår.
 
(Vi tester akkurat nå Vipps-betaling, noe som gjør at det betalingsalternativet ikke alltid er tilgjengelig i kassen.)
 
 
Faktura
Vi sender våre fakturaer gjennom regnskapssystemet Fiken. Fakturaen forfaller til betaling innen 14 dager fra fakturadato. Fakturaen vil bli sendt via e-post til e-postadressen du oppgir ved kjøpstidspunktet.
Ved en eventuell for sen betaling sendes en påminnelse til deg. Ved ytterligere forsinkelse vil det bli lagt til et lovfestet innkrevingsgebyr.
 
 Betaling med kort 
Med et VISA eller Mastercard fra en norsk bank betaler du enkelt ved å oppgi kortnummer, kortets utløpsdato og CVC-kode. Sistnevnte er de tre siste sifrene på baksiden av kortet. Du må deretter signere med BankID med din personlige kode og engangskode.
Ved betaling med bank-/kredittkort belastes beløpet din konto.
 
5. Refusjoner, Kjøpsbetingelser, Bindingstid & Oppsigelsestid
På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren for mange av våre produkter og tjenester, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven.
 
Medlemskap har ingen bindingstid, alle betalinger vedrørende medlemskap er absolutt endelige. Oppsigelsestid vil være 1. måned fra den er gitt skriftlig. Er det lengre tid igjen av allerede betalt periode vil medlemskapet først opphøre når perioden er over. Ønsker en umiddelbar opphør må dette spesifiseres, dette vil da være uten noen form for refusjon av eventuell gjenstående periode. Dette på grunn av manuell behandling og behandlingstid. 
 
Eventuelle refusjoner skal ellers skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter/tjenester er absolutt endelige.
 
Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.
 
Ved påmeldt kurs og workshops er påmelding bindene og plassen må gjøres opp for. Ved uforutsette hendelser utenfor den påmeldes kontroll hvor feks. sykdom gjør at man ikke kan delta likevel er man pliktig å informere om dette omgående, er det akutt senest tre timer før kurset/workshop starttidspunkt. Manglende beskjed om feks. sykdom iht. vilkår eller ikke møtt til kurs betales full kursavgift.
 
 
6.Levering 
 
For digitale produkter som medlemskap eller nedlastbare ressurser (eksempelvis et videokurs eller en PDF guide), skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 virkedager etter bestillingen fra kunden, med mindre leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen. Fysiske kurs og workshops leveres og holdes som informert om i salgsannonsen til det spesifikke arrangementet.
 
7. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 
 
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. 
For Fotografer vil levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på Forfotografer.no. Manglende levering, feilsendinger, skader og eventuelle andre mangler ved produktene skal meldes til kundeservice, [email protected]
Mangler blir normalt rettet gjennom omlevering. 
 
8. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.
 
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.
 
 
9. Angrerett 
 
Som forbruker har du rett til å angre ditt kjøp av medlemskap innen 14 dager fra den dagen medlemskapet ble opprettet.  
For å benytte seg av angreretten må kjøper gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (foretrukket via e-post til [email protected]). Angreretten for medlemskap opphører hvis medlemmet tar i bruk digitale tjenester før angrefristens utløp, og avtalen er oppfylt av For Fotografer AS.
 
Unntak fra angreretten
De fleste av våre varer og tjenester er unntatt angreretten i henhold til norsk lov. Disse unntakene inkluderer, men er ikke begrenset til:
 
  • Tjenester som er fullstendig utført: Hvis du har samtykket til at tjenesten skal påbegynnes og er fullstendig utført før angrefristen utløper, bortfaller angreretten.
  • Digitale produkter: Levering av digitale produkter som ikke leveres på fysisk medium (f.eks. nedlastbare filer, programvare, musikk, videoer) hvor leveringen har startet med ditt samtykke og du samtidig har anerkjent at angreretten bortfaller.
  • Tilvirkningsvarer: Varer som er fremstilt etter dine spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg.
 
10 . Garanti & ansvar
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene/tjenestene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. 
 
Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
 
Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, utgifter for For Fotografer AS ved en eventuell sak (feks. rettsgebyrer, advokat, reisekostnader). Ved en eventuell tvist skal lokal tingrett/forsliksråd for For Fotografer AS benyttes.
 
Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke, rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader. 
 
11. Generelt
Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss for levering av nedlastbare, strømbare, direktesendte digitale produkter/ tjenester og fysiske kurs/workshops el. og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte. 
 
Svikt fra oss med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, skal ikke anses som et avkall på noen eller flere rettigheter eller operere for å hindre utøvelse eller håndhevelse av dem til enhver tid deretter som et avkall på en annen eller utgjør et vedvarende avkall.
 
Du samtykker i at monetære skader ikke kan være et tilstrekkelig middel for skaden som kan påløpe oss på grunn av ditt brudd på disse vilkårene, og derfor har vi rett til å søke ytterligere kompensasjon for å håndheve forpliktelsene her.
 
Ikke-gjennomførbarheten av en enkelt bestemmelse innenfor disse vilkårene vil ikke påvirke noen annen bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene og din aksept av det og vårt forhold til deg skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og og ethvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene eller vårt forhold til deg.