Brukervilkår - For Fotografer AS

Våre vilkår for bruk, kjøp og påmelding av/via vårt nettsted.
 
1. Introduksjon
Disse brukervilkårene angir vilkårene mellom deg/kunden/besøkende, og For Fotografer AS/forfotografer.no, og regulerer bruken av vårt nettsted, våre nedlastbare ressurser og kurs/workshop både gratis og betalt. Ved å bruke av vårt nettsted, og/eller kjøpe og laste ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene. 
 
Om du ikke er enig i disse vilkårene, anbefaler vi at du ikke bruker dette nettstedet, eller kjøper eller laster ned våre produkter/tjenester.
 
2. Lisens og bruk
Kjøp og nedlasting av våre produkter gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensiert, og ikke-overførbar lisens til å laste ned og få tilgang til det aktuelle produktet/tjenesten med det formål å bruke til eget personlig bruk og referanse. 
 
Du godtar at du ikke under noen omstendigheter bruker eller tillater bruk av våre produkter/tjenester til noe annet enn nevnte formål. 
 
For å unngå tvil, skal du ikke kopiere, selge, videredele, videresende, leie ut, dele eller på annen måte distribuere noen av våre produkter (både gratis og betalt), enten endret eller ikke, videre til en tredjepart. Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter/tjenester på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme. 
 
3. Intellektuell Eiendom
Produktene, tjenestene og innholdet, enten endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom. Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter, enten produktet/tjenesten har blitt endret eller ikke, skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller opphavsrett til produktet eller innhold. 
 
4. Refusjoner, Kjøpsbetingelser, Bindingstid & Oppsigelsestid
På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren for mange av våre produkter og tjenester, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven.
 
Medlemskap har ingen bindingstid, alle betalinger vedrørende medlemskap er absolutt endelige. Oppsigelsestid vil være 1. måned fra den er gitt skriftlig. Er det lengre tid igjen av allerede betalt periode vil medlemskapet først opphøre når perioden er over. Ønsker en umiddelbar opphør må dette spesifiseres, dette vil da være uten noen form for refusjon av eventuell gjenstående periode. Dette på grunn av manuell behandling og behandlingstid. 
 
Eventuelle refusjoner skal ellers skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter/tjenester er absolutt endelige.
 
Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.
 
Ved påmeldt kurs og workshops er påmelding bindene og plassen må gjøres opp for. Ved uforutsette hendelser utenfor den påmeldes kontroll hvor feks. sykdom gjør at man ikke kan delta likevel er man pliktig å informere om dette omgående, er det akutt senest tre timer før kurset/workshop starttidspunkt. Manglende beskjed om feks. sykdom iht. vilkår eller ikke møtt til kurs betales full kursavgift.
 
5. Garanti & ansvar
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene/tjenestene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. 
 
Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
 
Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, utgifter for For Fotografer AS ved en eventuell sak (feks. rettsgebyrer, advokat, reisekostnader). Ved en eventuell tvist skal lokal tingrett/forsliksråd for For Fotografer AS benyttes.
 
Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke, rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader. 
 
6. Generelt
Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss for levering av nedlastbare, strømbare, direktesendte digitale produkter/ tjenester og fysiske kurs/workshops el. og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte. 
 
Svikt fra oss med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, skal ikke anses som et avkall på noen eller flere rettigheter eller operere for å hindre utøvelse eller håndhevelse av dem til enhver tid deretter som et avkall på en annen eller utgjør et vedvarende avkall.
 
Du samtykker i at monetære skader ikke kan være et tilstrekkelig middel for skaden som kan påløpe oss på grunn av ditt brudd på disse vilkårene, og derfor har vi rett til å søke ytterligere kompensasjon for å håndheve forpliktelsene her.
 
Ikke-gjennomførbarheten av en enkelt bestemmelse innenfor disse vilkårene vil ikke påvirke noen annen bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene og din aksept av det og vårt forhold til deg skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og og ethvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene eller vårt forhold til deg.