TIPS OG TRIKS

Kan du legge ut bilder av kundene dine uten samtykke?


Det korte svaret er nei.

Etter at de nye GDPR-reglene kom i 2018 har deling av bilder blitt veldig strengt. Det gjør jobben som fotograf litt vanskeligere. Og spesielt dersom du er bryllupsfotograf.

Du kan dele bilder av ugjenkjennelige personer og litt situasjonsbilder.

Det er vanskelig å definere “situasjonsbilder”, men advokaten vi snakket med når vi utviklet kontrakter og samtykkeerklæring i 2021 sa at du eksempelvis fint kan dele bilder tatt fra tradisjonelle situasjoner som feks et brudepar på kirketrappa.

(Nå tar vi utgangspunkt i at du har en avtale med dette brudeparet og at de har signert en samtykkeerkæring.)

Utover det som står beskrevet over må du ha spesifikk, skriftlig godkjennelse for å dele bilder av mennesker. Det er ikke godt nok at det står i kontrakten din at du kan bruke bildene. Kunden eller modellen din må aktivt godkjenne at du kan dele gjenkjennelige...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.